Conlogo S.C. Konrad Lisowski Witold Słaboń ul. Szpitalna 28a, 32-300 Olkusz (woj. małopolskie)
biuro@conlogo.pl Zadzwoń do nas: +48 32 262 91 83, 502 038 909 NIP: 6292404226 | REGON: 240978381
 

Tłumaczenia ustne - symultaniczne, konsekutywne i szeptane

Nieznajomość języków obcych może stanowić ogromną barierę podczas negocjacji handlowych, konferencji, szkoleń, zagranicznych spotkań biznesowych oraz rozmów z kontrahentem czy też dostawcą. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, proponujemy tłumaczenia ustne. Oznacza to, że osoba dokonująca przekładu będzie obecna (bezpośrednio bądź też w specjalnej kabinie dźwiękoszczelnej) podczas rozmów i negocjacji i na bieżąco będzie tłumaczyć wypowiedzi obu stron. Oferta dotyczy języka polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Naszą ofertę w zakresie przekładów ustnych tworzą:

  • tłumaczenia konsekutywne – przekład następuje dopiero po skończeniu bądź też przerwaniu wypowiedzi przez mówcę; w tym celu osoby dokonujące przekładu sporządzają w trakcie przemowy odpowiednie notatki, które pozwalają odtworzyć przemówienie w całości w języku docelowym,
  • tłumaczenia symultaniczne – nazywane są inaczej równoczesnymi i wykorzystywane są najczęściej na wszelkiego rodzaju konferencjach międzynarodowych; uczestnicy spotkania słyszą przekład w słuchawkach, podczas gdy prelegent wygłasza przemowę w swoim języku,
  • tłumaczenia szeptane – jest to rodzaj przekładu symultanicznego, który polega na tym, że przekład zostaje wykonany na bieżąco, ale bez użycia specjalistycznego sprzętu oraz przerywania wypowiedzi mówcy; przekład przekazany jest ściszonym głosem równolegle do wypowiedzi prelegenta.

Przekłady ustne to wyjątkowo trudne zlecenia. Wymagają nie tylko doskonałej znajomości języków, ale i refleksu, koncentracji, podzielności uwagi, odporności na stres, a także nienagannej dykcji.